-63%
Սկզբնական գինը՝ $39.54:Ներկայիս գինը՝ $14.53: